Activiteiten

Activiteiten

Cursus / Module Anatomie / Fysiologie door Hans Kos.

Hans gaat ons in een 6-tal lessen kennis geven over de anatomische en fysiologische aspecten van ons mens zijn. Omdat Hans holistisch is ingesteld, koppelt hij deze leerstof en de uitwerking van de fysieke yoga-houdingen aan o.a. de chakra’s en de subtiele energiestromen (de nadi’s) binnen in ons lichaam.

Ook vertelt hij ons welke oefeningen goed zijn of niet bij kwalen of lichamelijke ongemakken als rug, nek, bekken, protheses als knie of heup, depressie, burn-out etc.

De cursus bestaat uit 6 lessen en wordt gegeven op:

Elke 1e zaterdagochtend van de maand van 10.00-12.00 uur en wel op:
Zaterdag 7 oktober, 4 november (december geen les) 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april.

Hans geeft 1 1/2 uur les, hierna is er een 1/2 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kosten:  €120,– voor aanvang van de lessen te voldoen.

Heb je alle lessen bijgewoond, dan krijg je een bewijs van deelname na afloop.

Yogaschool is open vanaf 13.00 uur. Graag van te voren opgeven als je komt voor deze cursus. telefonisch 0228-314052 of per mail: info@yoga-andijk.nl.

Avond Studiegroep
We behandelen het boek “Economie van de liefde” geschreven door Mariska Appelman.
Mariska was de jongste vrouwelijke makelaar, die in Nederland beëdigd werd. Daarmee trad ze toe tot de wereld van geld, macht en – helaas ook – oneigenlijkheid.
Door alle gesprekken in het dagelijks contact met mensen gaf het haar een belangrijk inkijkje in de huidige samenleving en de kanteling waarin wij ons bevinden.
Ook de vele reizen naar het buitenland verschaften haar bijzonder inzichten. Ze ontmoette een grote diversiteit aan volkeren, culturen, individuen en meningen. En juist die diversiteit bevestigde haar overtuiging dat wij allen één zijn. Dat alle meningen samen de gedeelde waarheid vormen. Haar levenspad ontvouwde haar levensopdracht: het realiseren van een duurzame samenleving. Een lokale economie binnen een dorp dat zelfvoorzienend en lokaal eigendom is. Vanuit het principe Meester – Gezel – Leerling komt ieder individu volledig tot zijn recht. Vanuit een gedeelde waarheid ontwikkelen zij de schijf van vier: educatie, gezondheidszorg, ecologie en economie. Samen creëren zij een holistische samenleving met energetisch uitgebalanceerde mensen. Waarin ieders talent werkelijk wordt erkend en waarbinnen zelfverwerkelijking het hoogste doel is.

Wat we gaan doen
Na een begeleide meditatie door Dorien Hoogerheide (op doorgave verkregen uit de bovenwereld) lezen we samen een gedeelte van het boek. Als er vragen zijn over dit deel (wat we ook zelf al van te voren thuis hebben gelezen) is Mariska er zelf ook om de vraagstukken te beantwoorden of toe te lichten.

Dag                Tijd                             Start
Vrijdag           19.30-21.00 uur       3 maart 2017

Instromen kan elke bijeenkomst.

Kosten € 50 per 10 keer
Opbrengst is voor het goede doel.

Het inschrijfformulier Boekbesprekingsgroep downloadt u hier.

Met deze boekbespreking sponsoren we The Style Foundation. Dit is een Nederlandse Stichting die zich het lot van achtergestelde kinderen in ontwikkelingslanden aantrekt.