Activiteiten

Activiteiten

CURSUS ESOTERISCHE ASTROLOGIE
Previewdoor Eric Huysmans

Deze cursus gaat over: VERBANDEN MET DE PLANETEN, DE DIERENRIEMTEKENS EN DE
ZEVEN KOSMISCHE STRALEN

Esoterische Astrologie is de astrologie van de Ziel, en van de relatie tussen de persoonlijkheid en de Ziel. Hierin staat niet de horoscoop van persoonlijkheid centraal, waarin vaak de meeste aandacht uitgaat naar je zonneteken. Dat is het onderzoeksgebied van de reguliere exoterische astrologie. De Esoterische Astrologie richt zich op het samenspel van de planeten en stralen, en op de energieën, krachten, kwaliteiten en spanningsvelden van alle dierenriem-tekens (speciaal de ascendant, en de zon- en maan-tekens), en de invloed ervan op je Ziel.

In 12 zaterdagen wordt eens per maand (een jaar lang) kennis overgedragen van het betreffende dierenriem-teken, de heersende planeten, de stralen en de invloed ervan op je ziel. We kijken onder meer naar de horoscoop van dat moment (de transit) en leggen een link naar de situatie in de wereld. Ook kijken we naar je persoonlijke horoscoop en hoe deze zich verhoudt met de transit. Tevens verbinden we ons via diepgaande meditaties met de heersende krachten en energieën

Te houden op elke 2e zaterdag van de maand. Elke maand wordt het bijpassende dierenriemteken uitgediept. Kun je een keer niet, elke les wordt opgenomen als spraak en kan een week lang na de les worden teruggeluisterd. Je hoeft in principe niets te missen.
De data zijn als volgt:

Zaterdag 10 september 2022 (elke zaterdag van 10.30-13.30 uur).
Zaterdag 8 oktober 2022
Zaterdag 12 november 2022
Zaterdag 10 december 2022
Zaterdag 14 januari 2023
Zaterdag 11 februari 2023
Zaterdag 11 maart 2023
Zaterdag 8 april 2023
Zaterdag 13 mei 2023Preview
Zaterdag 10 juni 2023
Zaterdag 8 juli 2023
Zaterdag 12 of 19 augustus 2023 (onder voorbehoud).

Kosten:  € 480,– (Mag in 2x keer in het lesseizoen worden voldaan).

De Yogaschool is open vanaf 10.00 uur. Graag van te voren opgeven als je komt voor deze cursus. telefonisch 0228-314052 of per mail: info@yoga-andijk.nl.

 

Avond Studiegroep
We behandelen: “Het Licht zal je Bevrijden”: van Norma Minanovich & Shirley McCune
Dit boek gaat over het transformatieproces van de Aarde van de derde naar de vijfde dimensie. Dit ingrijpende transformatieproces werkt diep in op de bewoners van de Aarde. Het boek helpt lezers dit proces te begrijpen en geeft in de uitleg van de Universele Wetten gereedschappen voor het begrijpen en werken met energie en licht, het lessenpakket voor de overgang naar de vijfde dimensie. 

In het verleden hadden enkel adepten, heiligen, apostelen, mystici, hogepriesters en hogepriesteressen toegang tot deze kennis. Met deze kennis regeerden en bekrachtigden deze individuen zichzelf en hele beschavingen; ze gebruikten de macht die gepaard ging met deze kennis om te scheppen en te helen. Het gewone volk leunde zwaar op deze spirituele elite voor de oplossingen van hun problemen want de grote massa had noch de discipline noch de wilskracht verworven om deze leringen zelf meester te worden. Het leren en toepassen van deze waarheden nam vele levens van discipline en toewijding in beslag. en nog belangrijker: het meester worden over deze kennis vereiste dat iemand verantwoording nam voor zijn of haar gedrag en daden – een verantwoordelijkheid die het merendeel der mensen niet bereid was te aanvaarden.

De Verrezen Meesters hebben evenwel beschikt dat de tijd rijp is dat iedereen deze leringen leert kennen en zijn of haar aandeel in de verantwoordelijkheid voor het transformeren van het leven en de wereld op zich neemt.

Wat we gaan doen
Na een begeleide meditatie door Dorien Hoogerheide (op doorgave verkregen uit de bovenwereld) lezen we samen een gedeelte van het boek. Als er vragen zijn over dit deel (wat we ook zelf al van te voren thuis hebben gelezen) gaan we hier samen op in om de antwoorden erop te vinden.

Dag                Tijd                             Start
Vrijdag           19.30-21.00 uur       2 september 2022

Instromen kan elke bijeenkomst.

Kosten € 50,–per 10 keer (of € 5,– per keer in het potje doen wat in de yoga-ruimte aanwezig is)
Opbrengst is voor het goede doel.

Het inschrijfformulier Boekbesprekingsgroep downloadt u hier.

Met deze boekbespreking sponsoren we The Style Foundation. Dit is een Nederlandse Stichting die zich het lot van achtergestelde kinderen in ontwikkelingslanden aantrekt.