Huisregels en Algemene Voorwaarden

Huisregels en Algemene Voorwaarden

Huisregels
Voor cursisten van alle yogagroepen zou het fijn zijn als de volgende huisregels in acht gehouden worden en als:

• Binnen het terrein van de yogaschool niet wordt gerookt.
• Mobiele telefoons niet in de lesruimte aanwezig zijn en verder ook uit staan.
(Dit geldt ook voor radio’s, MP3 spelers etc.)
• Binnen de lesruimte geen schoeisel gedragen wordt waarmee buiten ook gelopen wordt.
• Geen of zo weinig mogelijk sierraden gedragen worden. In verband met mogelijke   beschadiging van het eigen lichaam of dat van anderen. Bovendien kunnen metalen de energieloop verstoren.
• Tijdens de oefeningen als het kan brillen af te doen.
• Geen waardevolle spullen meegenomen worden naar de yogaschool of deze anders in   bewaring te geven aan de docente.
• Binnen zowel als in de omgeving van de school de rust zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
• De vervoersmiddelen waarmee men komt zodanig te parkeren dat de buurt hiervan geen last ondervindt.

Bij voorbaat wordt een ieder hartelijk bedankt voor het respecteren van deze huisregels. Het zal bijdragen tot harmonie voor binnen zowel als buiten de yogaschool.

Algemene voorwaarden
Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het telefoonnummer 0228-314052 of per email.
Gedurende nationale feestdagen en basisschoolvakanties wordt er geen les gegeven.

De Yogaschool Andijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Yoga is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt niet de reguliere geneeswijze!
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders en/of website. Het cursusgeld dient vooraf aan de komende lestermijn volledig te zijn betaald. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de Yogaschool Andijk zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
———————————————————————————
Voor Yoga 50+ geldt ook:
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Wel mag indien iemand een keer niet kan, een ander persoon hiervoor in de plaats de les volgen. Dit wel even van te voren melden. Het cursusgeld kan eventueel voor aanvang van een nieuw cursusjaar verhoogd worden. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist voor het begin van het nieuwe cursusjaar te stoppen met deelname.

Opzegging kan voor aanvang van het volgende blok van 10 lessen.
Graag tijdig melden zodat een ander persoon hiervoor in de plaats kan deelnemen.
——————————————————————————–
Voor de Basistraining Raja Yoga geldt ook:

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Na de proefmaand wordt een cursusjaar volledig betaald. Het cursusgeld wordt gedurende de looptijd van de 2 jarige cursus niet verhoogd.
Opzegging kan na de proefmaand in het 1e jaar, daarna na afronding van het 1e jaar.
Na aanvang 2e jaar wordt deze volledig betaald.
————————————————————————————
Voor de docentenopleiding Raja Yoga en Meestersopleiding geldt ook:

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Na aanvang van een cursusjaar wordt deze volledig betaald over een geheel cursusjaar.
Het cursusgeld wordt gedurende de looptijd van de 4-jarige cursus niet verhoogd.
Opzegging kan voor het begin van elk volgend jaar. Is aan een volgend jaar begonnen wordt dit jaar ook weer volledig voldaan.